บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ git

[Git] วิธีดึงชื่อ branch ปัจจุบันที่เราอยู่

 วิธีดึงเฉพาะชื่อ branch ปัจจุบันที่เราอยู่มาดูโดยใช้ git cmd git rev-parse --abbrev-ref HEAD อ้างอิง:  How to get the current branch name in Git? - Stack Overflow